SM systém

Čo je SM Systém?

SM Systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a funkciu vnútorných orgánov. Jeho autorom je renomovaný český lekár Richard Smíšek. SM Systém prepája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Na základe trojročného výskumu SM Systému ho v Nemecku preplácajú viaceré súkromné poisťovne.

SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania pohybového aparátu človeka a jeho funkcionality. Za základný prirodzený pohybový prejav človeka považuje chôdzu. Na jej podrobnej analýze je založený systém cvikov v rámci SM Systému.

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Tento efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh.

Metóda je založená na pravidelnom, každodennom, individuálnom cvičení. Lekári, fyzioterapeuti a tréneri sú len odborní poradcovia, ktorí pomôžu cvičenie sa správne naučiť. Motiváciu a kvalitu cvičení možno zlepšiť pravidelným (jeden- až dvakrát týždenne) cvičením na hudbu v skupine, ktoré vedie profesionálny cvičiteľ.

Kde?

Cvičenie SM systém s certifikovanou masérkou ponúkame vo Važci a v Poprade. Pre viac info a objednávky nás neváhajte kontaktovať.