Laser BIOquant®

Laser BIOquant®

Polovodičový laserový prístroj BIOquant® je laserové zariadenie určené na ožarovanie nosovej dutiny. Pri aplikácii sa ožaruje krv prúdiaca v cievach nosovej dutiny a podlebečnej jamky. Výsledkom je zlepšenie hemodynamických (prietokových) parametrov krvi - zníženie viskozity krvi, t. j. klesá odpor krvi pri prúdení cievami. Zlepšujú sa aj reologické vlastnosti krvi, t. j. zvyšuje sa flexibilita červených krviniek. S tým súvisí aj lepší prenos kyslíka, oxidu uhličitého a iných látok červenými krvinkami. BIOquant® je polovodičové laserové zariadenie s vlnovou dĺžkou 650nm a intenzitou 1, 2, 3, 4, 5 mW vyvinuté pre ožarovanie krvi cez nosnú dutinu a stimulujúci celú oblasť hemikránie (podlebečná oblasť).

Dôvody výberu nosovej dutiny ako vhodného miesta pre ožarovanie laserovým svetlom:

Nosová dutina má výnimočnú pozíciu – nachádza sa blízko mozgu. A mozog je nervové centrum celého tela. V nosovej dutine je veľké množstvo ciev s bohatým a relatívne pomalým prietokom krvi. Krv celého tela prechádza ožarovanou oblasťou približne každé tri minúty. Za tento čas sa teda laserovým svetlom ožiari celý objem krvi cirkulujúcej v tele, čo následne prináša viac kyslíka do mozgu. Zlepšuje sa prietok krvi, načo pozitívne reaguje aj nervový systém. V nosovej dutine sa nachádzajú parasympatické a sympatické nervy. Ožarovanie nervových zakončení prebieha formou laserovej akupunktúry, v oblasti nosa totiž začína meridián Govern Vessel. BIOquant N je určený na prevenciu a liečbu srdcovo-cievnych ochorení a mozgovo-cievnych ochorení.

Dôvody výberu nosovej dutiny ako vhodného miesta pre ožarovanie laserovým svetlom:

Pri používaní tohto prístroja boli pozorované nasledovné účinky: zlepšenie reológie krvi a zníženie odporu krvi pri prúdení ovplyvňovanie krvných lipidov okysličenie tela nižšia pravdepodobnosť tvorby zrazenín v krvi liečba a prevencia hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku), stabilizácia krvného tlaku prekrvenie mozgu a zlepšenie pamäti zlepšenie klinických symptómov zlepšenie prekrvenia dolných končatín

Ako BIOquant® funguje?

Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané ako to vidíte na prvom obrázku. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovitenie atď. Toto, ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov sú príčiny, prečo je tok krvi v najtenších kapilárach sťažený. Srdce musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Pokiaľ to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú. Môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v oblastiach s nedostatkom kyslíka. V takýchto prípadoch môže dôjsť k stupňovaniu ochorení ako mozgová hypoxia, problémy s krvnou cirkuláciou, srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, ischemické choroby srdca atď.
Po ožarovaní s BIOquantom®, sa krv a jej vlastnosti okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. Červené krvinky sa oddelia, zlepší sa okysličenie a dochádza k aktivácií enzýmov, ktoré rozpúšťajú lipidy (tuky) a iné substancie v krvi. V porovnaní so začiatočným stavom sa zvyšuje špecifický povrch erytrocytov, čím dochádza k značnému zlepšeniu schopnosti erytrocytov viazať kyslík aj oxid uhličitý.